Home / Tapahtuma-arkisto / Näätäutopia

Näätäutopia

Paikka: Kirjailijatalo, Seminaarinkatu 26, 40100 Jyväskylä 

Perjantai 6. syyskuu 2019, klo 16.00, esivalmistelut

Lauantai 7. syyskuu 2019, klo 16.00–20.00, miellemaisematyöpaja

Sunnuntai 8. syyskuu 2019, klo 11.15–12.15, tulosten purku

Näätäutopia on Maailmantuskafestivaalia varten laadittu miellemaisematyöpaja. Työpajassa lähdetään liikkeelle ongelmien ajattelemisesta ja tehdään yhdessä miellemaisemateos Jyväskylän Kirjailijatalolle.

Työpajaan osallistuvat valitsevat itselleen näätäeläimen symboliksi omalle maailmantuskalleen. Kukin osallistuja saa päättää minkä verran avaa muille sitä, minkälaisen tuskan metaforana oma näätäeläin toimii. Työpajaa varten on laadittu kartta näätien evoluutiosta, jota käytetään apuvälineenä oman maailmantuskan kartoittamiseen. Kunkin näätäeläimen haarautuminen omaksi lajikseen evoluutiossa toimii metaforana sille, että jokaisen ihmisen maailmantuska on erilainen.

Miellemaisemalla työpajassa tarkoitetaan mielenmaiseman kaltaista ihmisen mielen tuottamaa rajattua näkymää, mutta miellemaisema ei rajaudu yksittäisen henkilön persoonallisuuden äärien mukaan. Mind mapin eli miellekartan tavoin miellemaisema yhdistää asioita toisiinsa hyödyntämällä ihmisen kykyä tilakokemukseen, abstraktioon ja yliaistilliseen hahmottamiseen. Kuten kartta, myös miellemaisema koostuu symboleista. Symbolit voivat olla kuvia, tekstejä tai tilasommitelmia.

Osallistujien valitsemat näätähahmot kulkevat työpajassa luotavassa miellemaisemassa eläinsadun hahmojen kaltaisesti. Niiden kautta kerrotaan maisemassa tapahtuvista tapahtumista. Näin on mahdollista käsitellä hankaliakin asioita yhteistuumin ilman että tarvitsee mennä henkilökohtaisuuksiin. Kukin saa myös valita haluaako osallistua piirtämällä, kirjoittamalla vai vieressä nyökyttelemällä.

Huom! Työpajaan voi osallistua ilman suurempaa tuskaakin ja se sopii erityisen hyvin niille, jotka eivät vielä osaa itse omaa tuskaansa määritellä.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *