Home / Keski-Suomen Kirjailijat

Keski-Suomen Kirjailijat

Oletko julkaissut? Hae jäseneksi!

Keski-Suomen Kirjailijoiden jäsenyyttä voivat hakea kaikki kaunokirjallisutta, esseistiikkaa, kirjallisuuskritiikkejä ja artikkeleita julkaisseet. Jäsenyys myönnetään julkaisujen laadun ja määrän perusteella. Hakemukset ja julkaisuluettelo tulee osoittaa Keski-Suomen Kirjailijoiden johtokunnalle sähköpostitse tai kirjeenä.

kirjailijatalo@gmail.com

Keski-Suomen Kirjailijat ry on taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka pääasiallisena tehtävänä on toimia keskisuomalaisten kirjailijoiden yhdyssiteenä, tukea heidän työtään, kehittää kirjallisuuden harrastusta ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia ja sosiaalisia etuja.

Keski-Suomen Kirjailijat ry järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, kirjallisuusiltoja ja runoklubeja. Lisäksi se organisoi arvostelupalvelua, kirjailijoiden kouluvierailuja ja kokoaa kirjallisuushistoriallista aineistoa. Jäseneksi voi hakea, kun on julkaissut runoja, arvioita, artikkeleita, esseitä, kirjoja: jäsenetuna saa mm. tukea kirjan julkaisutilaisuuden järjestämiseen.

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa organisoi hallituksena toimiva johtokunta.

JOHTOKUNTA 2021:

Olli-Pekka Tennilä, puheenjohtaja

Suvi Valli, varapuheenjohtaja

Juri Joensuu

Penjami Lehto

Petri Turunen

Riitta Cankoçak

Willie Männikkölahti

Mari Laaksonen

Laura Laakso

Tallenna